Od 1935 r. na terenie Radomia działa też komórka „Jidisze Socjalistisze Arbajter Partaj Poalej Syjon” (jid. Żydowska Socjalistyczna Partia Robotnicza Robotnicy Syjonu), którą potocznie nazwano Poalej Syjon-Prawicą. Na jej czele w Radomiu stali Chil Altman, Hinda Najdyk, Fiszel Berkman oraz Szlomo Hochglober.

Program partii łączył ideologię syjonistyczną i socjalistyczną. Poalej Syjon-Prawica opowiadała się za utworzeniem w Palestynie państwa żydowskiego, którego ustrojem politycznym byłby socjalizm. W diasporze zaś postulowała autonomię kulturalną i narodową dla ludności żydowskiej oraz eliminację religii z organizacji i instytucji żydowskich. 

Działalność tej partii, posiadającej niewielkie wpływy i w 1935 r. zaledwie ok. 20 członków, nie miała wpływu na życie polityczne Radomia.

Bibliografia:

  •  Piątkowski S., Dni życia i śmierci. Ludność żydowska w Radomiu w latach 1918–1950, Warszawa 2006.
Print