Na pocz. lat 20. XX w. w Radomiu powstał lokalny oddział młodzieżowej organizacji syjonistycznej Ha-Szomer ha-Cair. Radomski oddzial założyli m.in. adwokat Salomon Taub, Olga Lewin, Abram Mojżesz Rottenbrg, Jakub Diament oraz dr Naum Szenderowicz i podporządkowany był centrali w Warszawie.

Organizacja skupiała przede wszystkim dzieci drobnych kupców i rzemieślników. W 1929 r. do Ha-Szomer ha-Cair należało ok. 70 młodych działaczy. Celem organizacji była edukacja na temat historii Żydów, nauka języka hebrajskiego. Bardzo ważne było przygotowanie młodych ludzi do pracy na roli, wyuczenie umiejętności potrzebnych do życia w Palestynie.     

Nota bibliograficzna:

  • Piątkowski S., Dni życia i śmierci. Ludność żydowska w Radomiu w latach 1918–1950, Warszawa 2006, s. 87.
Print