W 1885 r. w Gliwicach istniał Związek Opieki nad Chorymi (niem., Kranken Pflegeverein), któremu przewodniczyli kupcy Michael Schlesinger i Aron Danziger oraz mistrz blacharski Jonas Kochmann[1.1].

Print
Fußnoten
  • [1.1] Nadolski P., Życie religijne, społeczne, organizacje kulturalne Żydów gliwickich w XIX i pierwszych dziesięcioleciach XX wieku, [w:] Żydzi gliwiccy, red. B. Kubit, Gliwice 2006, s. 86.