W 1908 r. Fanny Hille, z d. Littauer, wdowa po bankierze, założyła fundację we Wrocławiu. Celem instytucji było zapewnienie tanich mieszkań starszym samotnym osobom, zarówno Żydom, jak i chrześcijanom. Siedziba fundacji mieściła się początkowo przy ul. J. Lelewela i Sandomierskiej. W latach 1912–1913 Hille zbudowała dom przy ul. Saperów 22/23 według projektu Paula i Richarda Ehrlichów[1.1].

Print
Fußnoten
  • [1.1] Encyklopedia Wrocławia, red. J. Harasimowicz, Wrocław 2006, s. 218.