Fundacja Schottländerów została utworzona przez Juliusa Schottländera i jego żonę Annę. Jej celem była pomoc ludziom starszym i wymagającym opieki. Pod patronatem Fundacji powstał w 1896 r. Żydowski Dom Opieki Społecznej przy obecnej ul. Wiśniowej 35. Natomiast w 1912 r. w pobliżu ul. Sztabowej 93 założono Szpital dla Przewlekle Chorych im. A. i H. Schottländerów[1.1].

Print
Fußnoten
  • [1.1] Encyklopedia Wrocławia, red. J. Harasimowicz, Wrocław 2006, s. 218.