Stowarzyszenie Studiujących Misznę, Chewra Lomdej Misznajot powstało w 1893 r. jako stowarzyszenie modlitewno-edukacyjne. Liczba osób przynależących do stowarzyszenia wynosiła między 90 a 120. W latach 1893–1939 na jego czele stali m.in. Natan Silbiger, Abraham Kaufmann, Salomon Joachim Barber, Jakub Singer.

W okresie między pierwszą i drugą wojną światową rabinami byli: Jekele Jankiel Zukerberg z Komarna, zięć cadyka z Sasowa, zastąpiony później przez Chaima Jehudę Judela Halberstama. 

W pierwszych latach istnienia Stowarzyszenia jego członkowie zbierali się na modły i studiowanie Świętych Pism w domu modlitwy chasydów z Chrzanowa. W 1913 r. stowarzyszenie rozpoczęło budowę własnej synagogi przy placu Kościelnym (obecnie ks. Jana Skarbka). Przed 1918 r. synagoga była oddana do użytku. Przetrwała ona II wojnę światową. W pierwszych latach powojennych był on miejscem modłów nielicznych Żydów, którzy przeżyli Zagładę i mieszkali w Oświęcimiu. Obecnie synagoga jest częścią Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu. 

Print