Organizacja partyjna Syjonistycznej Partii Pracy „Hitachdut” w Dębicy została założona w grudniu 1926 r., liczyła 20 członków. Na jej czele stali Akiba Elster i Jechiel Faust, a innymi ważnymi działaczami byli Koppel Kreiswirth i – przez pewien czas – weteran dębickiego ruchu syjonistycznego Bendet Fett. Podczas wyborów samorządowych, członkowie „Hitachdutu” oddawali głosy głównie na reprezentantów Poalej Syjon, z którymi współpracowali we Frakcji Pracującego Izraela oraz w Funduszu Robotników Palestyńskich. Jednak ukoronowaniem ich działalności było utworzenie miejskiego oddziału „Gordonii”, która ostatecznie zastąpiła komórkę „Hitachdutu”[1.1].

Print
Fußnoten
  • [1.1] Grünspan J., Gordonia, [w:] Sefer Dembitz, Tel Awiw 1964, ss. 110–112; tłum. pol. I. Socha.