Po 1913 r. działała w Dębicy fundacja Mojżesza Leiba Dawida, która wspierała żydowskie dzieci. Jednorazowe wsparcie z tej fundacji otrzymało także Towarzystwo Dobroczynności, stowarzyszenie Gemiles Chasidim (Gemilut Chesed) oraz szkoła Talmud-Tora[1.1].

Print
Fußnoten