Fundacja Izraela Antscha Hackego została założona w 1896 roku. Wspierała finansowo rabina oraz ubogich w mieście[1.1].

Print
Fußnoten