Sprawozdanie z dn. 3.06.1937 roku z działalności przytułku żydowskiego dla kalek i starców przy ul. Zamenhofa 12 w Zamościu za okres od 1.04.1936 do 31.03.1937 roku. Zawiera opinię władz nadzorczych, w której stwierdza się, że stan sanitarny domu starców powinien ulec poprawie.

Sprawozdanie z dn. 13.06.1938 roku z działalności przytułku żydowskiego dla kalek i starców przy ul. Zamenhofa 12 w Zamościu za okres od 1.04.1937 do 31.03.1938 roku. Zawiera opinię władz nadzorczych, w której stwierdza się, że zakład prowadzony jest źle, w roku budżetowym 1937/38 stwierdzono w zakładzie wszawicę oraz brak systematycznej opieki lekarskiej.
 

 

Print