„Breslauer Jüdisches Gemeindeblatt, Amtliches Blatt der Synagogengemeinde zu Breslau” (niem., Biuletyn Wrocławskiej Gminy  Żydowskiej, Dziennik Urzędowy gminy synagogalnej we Wrocławiu) – był organem prasowym gminy żydowskiej we Wrocławiu. Wydawaneo było w jęz. niemieckim w l. 1924–1938 przez wrocławską oficynę Theodora Schatzky'ego. W l. 1924–1934 r. ukazywał się jako miesięcznik, a następnie w l. 1934–1938 jako dwutygodnik. Początkowo czasopismo zawierało informacje dotyczące życia kulturalnego Żydów we Wrocławiu, a pod koniec swojego istnieniana jego łamach poruszane były tematy Palestyny i przymusowej emigracji z Niemiec. Współpracownikami pisma byli: A. Kerr, Holloönder, B. Badt, A. Silbergleit, A. Heppner, B. Brilling[1.1].

Print
Fußnoten
  • [1.1] Encyklopedia Wrocławia, red. J. Harasimowicz, Wrocław 2006, s. 92.