Akademicko-Syjonistyczny Związek „Zepirah” działał w ramach niemieckiego Związku Syjonistycznych Korporacji. Celem „Zepirah” było wychowanie członków w duchu obowiązku narodowego, który powinien doprowadzić do odrodzenia narodu żydowskiego. Misję organizacji stanowiły również rozbudowa osadnictwa żydowskiego w Palestynie i rozpowszechnienie idei syjonistycznych. Ściśle zdyscyplinowana korporacja opierała się na wzajemnym braterskim popieraniu. Spotkania odbywały się przy obecnej ul. Powstańców Śląskich 16. Formy działalności związku były typowe dla organizacji studenckich: wykłady, spotkania towarzyskie, samokształceniowe[1.1].

Print
Fußnoten
  • [1.1] Encyklopedia Wrocławia, red. J. Harasimowicz, Wrocław 2006, s. 1019.