Wrocławski miejscowy komitet Ha-Szomer ha-Cair oraz kibuc powstały prawdopodobnie w 1946 r. i mieściły się przy ul. Słodowej 24. Partia była aktywna w pracy z młodzieżą żydowską, a także prowadziła akcje proizraelskie. Włączała się rówież w życie polityczne w Polsce. Podczas wyborów do Sejmu Ustawodawczego, które odbyły się w styczniu 1947 r., w lokalu kibucu znajdował się punkt agitacyjny.

09.03.1947 r. nastąpiło otwarcie domu kultury przy miejscowym komitecie Ha-Szomer ha-Cair, przy którym działało koło dramatyczne. Wrocławski komitet istniał do 1948 r., kiedy partia przyłączyła się do Achdut ha-Awoda Poalej Syjon[1.1].

 

Print
Fußnoten
  • [1.1] „Nowe Życie” 1947, nr 3, s. 1; „Nowe Życie” 1947, nr 5–6, s. 8; Otwarcie Domu Kultury we Wrocławiu, „Mosty. Biuletyn źródłowych informacji z Palestyny i wszystkich ośrodków żydowskich”​ 1947, nr 11, s. 4.