Aktywność polityczna Żydów w Przysusze rozwinęła się dopiero po pierwszej wojnie światowej. Początek dały jej Bund oraz ugrupowania syjonistyczne[1.1]. W okresie międzywojennym zarząd gminy pozostawał skonfliktowany pod względem politycznym. Dominowały w nim syjonistyczne Mizrachi oraz Organizacja Syjonistyczna pozostające w sporze z ortodoksami, reprezentowanymi przez Agudę[1.2].

 

 

Print
Fußnoten
  • [1.1] Przysucha, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, t. 2, New York 2001, s. 1037.
  • [1.2] Przysucha, Świętokrzyski Sztetl [online] http://swietokrzyskisztetl.pl/pl/gminy_zydowskie_1918-1939/przysucha/ [dostęp: 26.10.2015].