Organizacja Hachnasat Orchim, która niosła pomoc podróżującym Żydom, miała swoją siedzibę w Chełmie na ul. Młodowskiej 15a[1.1].

Print
Fußnoten
  • [1.1] Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, sygn. W.KŻ.-I-2305/03, Wykaz nieruchomości miasta Chełma – 1940.