Przy ul. Marcinkowskiego 1a znajdował się budynek należący do Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, w której działało przed wojną Żydowskie Towarzystwo Szkolne. Obecnie nieruchomość jest własnością osoby fizycznej.

Print