Przed Zagładą w Kętrzynie działał lokalny oddział Izraelickiego Towarzystwa Kobiet (niem. Israelitischer Frauenverein). Powstał w 1890 roku. Celem było niesienie wsparcia dla miejscowych ubogich. W 1932 r. na czele stała Recha Cohn, a siedziba mieściła się przy Wilhelmstraße (ob. Powstańców Warszawy). Oddział liczył 25 członkiń.

Źrodło

  • Führer durch die jüdische Gemeindeverwaltung und Wohlfahrtspflege in Deutschland: 1932–1933, Berlin 1933, s. 21.
Print