• Chewra Kadisza – Święte Bractwo dbało o to, aby każdy Żyd miał należyty pochówek. Przynależność do bractwa była wielkim zaszczytem.   
 • Malbisz Arumim –  Stowarzyszenie troszczyło się o ubiór dla biednych, żydowskich dzieci. Działało w Oświęcimiu od 1887 roku.  
 • Gemilut Chesed –  Kasa Pożyczek Bezprocentowych dla Ubogich Żydów. Działała od 1889 roku.
 • Bikur Cholim – Stowarzyszenie to powstało w 1888 r. i zajmowało się opieką i wspieraniem ubogich chorych. W okresie międzywojennym na jego czele stali Löbl Goldtein i Szymon Danzinger. W latach 1920–1921 zrzeszonych w nim było trzystu członków.
 • Tomchej Anijim – Stowarzyszenie troszczyło się o biednych Oświęcimiu. Jego biuro znajdowało się w kobiecej części Wielkiej Synagogi.  
 • Asefat Zkenim – Izraelickie Towarzystwo Domu Przytułku dla Starców działało od 1912 roku. Dom opieki dla starszych osób, które nie miały rodzin lub bliscy nie byli w stanie im pomóc, powstał w podoświęcimskiej wsi Klucznikowice (później wcielonej do miasta).
 • Stowarzyszenie Żydowskie Kobiet Dobroczynnych – Funkcjonowało w okresie międzywojennym, a na jego czele stała Amalia Lieberman.
 • Machzikej ha-Daat – Działające w okresie międzywojennym Towarzystwo Podtrzymujących Wiarę było zarządzane Chaim Schönker. 
 • Menachem Awelim – Stowarzyszenie zajmujące się pocieszaniem i wspieraniem najbliższych krewnych zmarłego powstało w 1891 roku. Dbało o to, aby w czasie pogrzebu zbierał się minjan i w razie potrzeby wspierało finansowo rodzinę przy organizacji pogrzebu. 
 • Hachnasat Kala – Organizacja wspierała biedne dziewczęta przy zamążpójściu. Działała w okresie międzywojennym.
 • Hachnasat Orchim – Stowarzyszenie  zapewniało nocleg biednym podróżującym Żydom. Zostało założone w 1906 roku.
 • Komitet Opieki nad Dziećmi Żydowskimi – Stowarzyszenie to było utrzymywane przez American Jewish Joint Distribution Committee. Jego celem była opieka nad dziećmi, a w szczególności nad sierotami, dziećmi pochodzącymi z biednych rodzin. Działało w okresie międzywojennym.
 • Komitet Żydowski Polsko-Amerykański – Stowarzyszenie zajmowało się inwalidami i biednymi. Działało w okresie międzywojennym.
Print