Przed II wojną światową u zbiegu ulic Brukowej i Sosnowej znajdował się drewniany dom modlitwy – bet midrasz. Został zniszczony w okresie okupacji niemieckiej po 1941 roku[1.1].

Print
Fußnoten
  • [1.1] Dresler A., Sańska z ulicy Sosnowej, Białystok 1993, s. 8.