Spis pracowników Gimnazjum Koedukacyjnego dr. S. Gutmana (1932 r.):

 • Drehlinger Henryk – dyrektor, zam. ul. Warszawska 44,
 • Dmitrukowa Natalja – nauczyciel, zam. ul. Pałacowa 2,
 • Einhorn Isar – nauczyciel, zam. ul. Krakowska 1,
 • Einhornowa Fania – nauczycielka, zam. ul. Krakowska 1,
 • Geniszycrówna Dobora – nauczycielka, zam. ul. Kraszewskiego 6,
 • Hilerowicz Ejzyk – nauczyciel, zam. ul. Słonimska 36,
 • Johansonowa Elżbieta – nauczycielka, zam. ul. Staszica 13,
 • Kaczkówna Adela – nauczycielka, zam. ul. Warszawska 34,
 • Kahanówna Paulina – nauczycielka, zam. ul. Sienkiewicza 39,
 • Lewin Symcha – nauczyciel, zam. ul. Mickiewicza 31,
 • Lichtensztejnówna Rywa – nauczycielka, zam. ul. Kilińskiego 12,
 • Dr Mezo Józef – lekarz szkolny, zam. ul. Rynek Kościuszki 11,
 • Nowak Roman – instruktor hufca Przysposobienia Wojskowego,
 • Oninowa Sara – nauczycielka, zam. ul. Nowy Świat 18,
 • Press Hersz – nauczyciel, zam. ul. Jurowiecka 23,
 • Dr. Rozenman Gdalia - rabin nauczyciel, zam. ul. Piłsudskiego 41,
 • Rubinsztejnowa Lea – nauczycielka, zam. ul. Alejowa 12,
 • Rubinsztejnówna Judyta – sekretarka, zam. ul. Sienkiewicza 86,
 • Seidler Samuel – nauczyciel, zam. ul. Św. Rocha 7,
 • Szkolnik Oszer – nauczyciel, zam. ul. Częstochowska 25,
 • Wróbel Aleksander – nauczyciel, zam. ul. Złota 7,
 • Wajnoszel Menachem – nauczyciel, zam. ul. Białostoczańska 22[1.1].
Print
Fußnoten
 • [1.1] Księga Adresowa miasta Białegostoku na rok 1932, Białystok 1932, ss. 57–58.