Pierwszym cadykiem w Bobowej był Salomon ben Natan Halberstam (1847–1906). Przybył on do Bobowej w 1893 roku. Był wnukiem Chaima Halberstama, cadyka z Nowego Sącza. Salomon Halberstam założył bobowską linię sądeckiej dynastii Halberstamów, znaną pod nazwą Bobow (Bobov). Pielgrzymowali do niego Żydzi z całej Europy Wschodniej, uważany był za cudotwórcę. Do dziś do jego grobu pielgrzymują Żydzi z całego świata.

Po jego śmierci cadykiem w Bobowej został jedyny syn – Bencjon Halberstam (1874–1941), sławny w okresie międzywojennym. Jego inicjatywy patriotyczne powodowały, że poważały go również władze świeckie; zasłynął również jako kompozytor melodii chasydzkich. Był ojcem siedmiu córek i czterech synów, w tym Nechemy Goldy (Chumci), której ślub z Mojżeszem Stemplem z krakowskiego Kazimierza w 1931 r., przeszedł do historii. W 1939 r., przed wybuchem wojny, kiedy zagrożenie ze strony Niemiec narastało, po rozmowie z gen. Wieniawą-Długoszowskim, Bencjon Halberstam wystosował list do Żydów w Galicji, w którym popierał zakup rządowych obligacji. We wrześniu 1939 r. wyjechał z rodziną do Lwowa. Po zajęciu miasta przez Niemców został rozstrzelany.

Trzecim cadykiem dynastii bobowskiej został jedyny ocalały z Zagłady syn poprzednika, Szlomo Halberstam (1908–2000), który osiadł w Stanach Zjednoczonych. Po jego śmierci rolę cadyka przejął najstarszy syn, urodzony jeszcze w Bobowej Naftali Cwi Halberstam (1931–2005), a po nim – syn Naftalego Bencjon Halberstam II (ur. 1955).

Print