• Bessa – uznawany za pierwszego osadnika żydowskiego w miasteczku, przybyłego w czasie budowy linii kolejowej Bielsk – Hajnówka – Białowieża. Bassy mieszkał w piętrowym budynku z czerwonej cegły, istniejącym do lat 60. XX wieku w pobliżu dworca kolejowego. Bessa posiadał także cztery place i drewniane domki. Handlował drewnem.
 • Plutycki – mieszkał w okolicach dworca kolejowego. Zajmował się handlem drewnem. Jego córka wyjechała w 1938 roku do Palestyny. Na liście przysłanym od niej w 1941 roku znajduje się adres - Hajnówka, ul. Wokzalnaja 49 (ul. Warszawska 49). 
 • Kopff – ostatni rabin Hajnówki. Miał dwie córki Rosę i Eskę zabite przez policjantów w Prużanie.
 • Burstein – przedstawiciel Żydów w zarządzie gminy. Przy skrzyżowaniu ul. Lipowej i ul. Batorego, wspólnie z zięciem Alkonem, prowadził sklep odzieżowy.
 • Majer i Zelman – rzeźnicy. Majer mieszkał w domu Daniela Melcera, przy ul. Batorego. Zelman na ul. Warszawskiej, obok domu Bessy.
 • Regirer – lekarz, zamieszkały przy ul. Warszawskiej 16.
 • Pejsach Kesbin – fotograf.
 • Kagan i Szostakowicz – właściciele tartaku na tzw. Żabiej Górce
 • Reźnik – właściciel rampy do załadunku drewna, mieszczącej się przy ul 11 Listopada.
 • Murzynik – właściciel sklepu spożywczego na obecnej ul. Wierobieja (w budynku jadłodajni)
 • Konopiaty – właściciel piekarni i ciastkarni, w miejscu obecnej ciastkarni PSS Społem
 • Kosowicki – właściciel sklepu odzieżowego (za domem Siedleckiego, gdzie swój zakład fotograficzny miał Dzwonkowski).
 • Hirszke Grosman i Distelman – szewcy.
 • Koniński – właściciel olejarni przy ul. Zaułek Targowy
 • Gruskin i Linkowski – właściciele sklepu z artykułami żelaznymi. W czasie okupacji sowieckiej Linkowski pełnił funkcję kierownika apteki przy ul. Targowej.
 • A. Grodzieński – właściciel Wytwórni Wód Gazowo-Owocowych oraz hotelu. Budynek istnieje do dzisiaj.
 • Moszko Wodman – właściciel piekarni.

Autor nie podaje źródła swoich informacji.

Za: Sakiel R., Żydowska społeczność w Hajnówce, „Pismo kulturalne” 2010, nr 6 (31), ss. 9–10.

Print