W okresie międzywojennym w skład Zarządu Gminy wchodzili: Abram Berkowicz, Mojżesz Gotlieb, Icek Rozenholc, Hersz Wolfowicz, Icek Iwkowicz[1.1].

Rzezakami byli: Josek Pass, Szmul Kukiełka, Icek Lubling, Emanuel Federman. Każdy z nich zarabiał rocznie 5536 zł. Ponadto sekretarz gminy Josek Tylman zarabiał 3312 zł.

Wśród członków Zarządu w latach późniejszych wymienia się także H. Ejbuszyca, Sz. Temluna, B. Zajda, Zachariasza Brajtbota, Enocha Soula, Chaima Besenorfa, Majera Zalcberga, Szmula Kahena, Chaima Lipanowicza, Szmula Kamrata, K. Horowicza, I. Fefera, P. Tajtelbauma, I. M. Werdrygiera[1.2].

Print
Fußnoten
  • [1.1] Urbański K., Gminy żydowskie duże w województwie kieleckim, Kielce 2003, s. 74.
  • [1.2] Piasecka R., Społeczeństwo powiatu jędrzejowskiego w latach 1918–1939, Kielce 2000, s. 121.