• Ader Saul (przewodniczący)
  • Abraham Adolf (zastępca)
  • Lerner Majer (asesor)
  • Treibicz Markus
  • Katzner Jakub
  • Nord Dawid
  • Kohn Dawid Salomon
  • Kranz Mozes Aron

Źródło:

  • Archiwum Państwowe w Krakowie, Skład reprezentacji żydowskich gmin wyznaniowych według przynależności partyjnej, Urząd Wojewódzki w Krakowie, sygn. 32a, ss. 3039-3061

 

Print