W latach 1810–1919 w Pszczynie działali rabini:

  • Hirschel Guttmann (1810–1854),
  • Simon Alexander (1854–1885),
  • Markus Brann (1885–1891),
  • David Rau (1891–1911),
  • Arthur Löwenstamnn (1911–1917),
  • Heinrich Bassfreund (1917–1919).

W późniejszych latach gmina nie była już w stanie opłacać rabina i zatrudniała wyłącznie kantorów. W okresie międzywojennym do Pszczyny przyjeżdżali rabini z Katowic[1.1].

 

Print
Fußnoten
  • [1.1] L. Musioł, Pszczyna – monografja historyczna, Katowice 1936, s. passim; S. Pastuszka, Śladami pszczyńskich Żydów, Pszczyna 2012, s. passim.