Istnienie synagogi i ulicy żydowskiej w Jarocinie jest wzmiankowane w księgach miejskich w 1686 roku. Po pożarze miasta z 1773 roku i nadaniu jarocińskim Żydom przywileju przez właściciela miasta możliwe było wzniesienie nowej, drewnianej bożnicy.[1.1]

Print
Fußnoten
  • [1.1] http://fzp.net.pl/historia12.html