W przytułku dla kalek i starców w Zamościu przy ul. Zamenhofa 12 w l. 1936–1938 pracowali:

  • Fryd Rywka – kucharka,
  • Gelibter Aron – kierownik przytułku,
  • Kronfeld Chaja  prezes komitetu prowadzącego przytułek,
  • Tuab Bajla Gitla – skarbnik[1.1].
Print
Fußnoten
  • [1.1] Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd Wojewódzki Lubelski 19181939, Wydział Pracy, Opieki i Zdrowia, sygn. 185, k. 5.