W 1670 r. — 80 rabinem w Żółkwi był Icchok-Meir Teumim-Frenkel, w 1735 — 53 — Icchok Landa, z 1747 — Szymszon Majzlisz, w 1763 — 72 — Awrom-Mordche Galperin, w 1757 — 1803 — Mojsze-Cwi-Hirsz Majzlisz, w 1816 — 28 — Jakow Orensztejn. Od 1857 r. rabinem w Żółkwi był Szmuel Waldberg, od 1879 — Szymszon Horwic, następnie Chaim-Lejb Horwic, w latach 1905 — 1930-tych — Pinchas-Szymszon-Elimelech Rimlat.

Print