Gmina żydowska w Krapkowicach była stosunkowo niewielka i nigdy nie zdołała wybudować własnej synagogi. Krapkowiccy Żydzi korzystali z wynajmowanych lokali (Betstube)[1.1]. W 1821 r. żydowski dom modlitwy mieścił się na rynku w Krapkowicach, w kamienicy gdzie później istniała apteka[1.2].

Print
Fußnoten
  • [1.1] Borkowski M., Włodarczyk T., Śladami Żydów: Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Ziemia Lubuska, Warszawa 2008, s. 122.
  • [1.2] Chrząszcz J., Historia miasta Krapkowice na Górnym Śląsku, Berlin 1932, s. 64.