Mykwa przy ul. Gdańskiej 43 powstała po I wojnie światowej z inicjatywy chasydów z Góry Kalwarii. Był to bardzo dobrze wyposażony zakład kąpielowy z basenami wyłożonymi kafelkami. Zarządzała nim organizacja Agudas ha-Ortodoksim.

Po II wojnie światowej funkcjonowała tu szkoła partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). Obecnie użytkownay jest przez Uniwersytet Łódzki. 

Print