Synagoga w Pilźnie: miejsce, w którym niegdyś stała synagoga znajduje się w pobliżu komisariatu policji w Pilźnie, przy ul. 3 Maja 1.

Synagoga została utworzona w drugiej połowie XIX w. Zakupiony wraz z parcelą w 1865 r. parterowy budynek, przy dzisiejszej ul. 3 Maja, wkrótce został przerobiony na synagogę. Drewniany budynek synagogi spłonął wraz z usytuowaną obok mykwą i chederem 19 IX 1939 r. W pożarze bożnicy zginął 50 letni szames Mojżesz Beer (zwany Mojsi Beje) oraz jego pomocnik Aron Chilowicz. Były to pierwsze ofiary okupacji hitlerowskiej Pilzna. Obecnie w miejscu synagogi stoi murowany budynek, w którym mieści się sklep przemysłowo-budowlany. Oprócz synagogi istniało w mieście kilka chasydzkich domów modlitwy zwanych Sztibl.

 

Print