W 1911 r. społeczność żydowska uzyskała zgodę władz miasta na budowę nowego cmentarza. Było to możliwe dzięki staraniom rabina Rachmila Grinbauma, który swój urząd sprawował od 1894 r.[1.1]. Teren pod nowy cmentarz został zakupiony od Andrzeja Łobodzińskiego za 800 rubli. Środki na ten cel przekazał Szmul Erlich[1.2]. Budowie nowego kirkutu sprzeciwiali się mieszkańcy Grodzan i Kolonii Gałęzów. Mieszkańcy obawiali się zanieczyszczenia pobliskiej rzeczki, sąsiadującej z kirkutem.

Nowy cmentarz położony był przy ul. Partyzantów 78. Na jego terenie nie zachował się żaden nagrobek. Przed wojną teren cmentarza zajmował powierzchnię ok. 6 ha, obecnie to ok. 5 ha. Na terenie cmentarza stał też drewniany dom, w którym mieszkał dozorca tego cmentarza[1.3]W 1926 r. wartość kirkutu szacowna była na 600 zł. Z tytułu pokładnego, Gmina Żydowska otrzymywała roczny dochód w wysokości ok. 40 zł.

Dziś teren nie jest ogrodzony[1.4]. Na terenie cmentarza obecnie znajduje się pole uprawne[1.5]. Kirkut ma powierzchnię 0,5 ha[1.6].

Spis macew z cmentarza żydowskiego w Bychawie jest dostępny na stronie Fundacji Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich: http://cemetery.jewish.org.pl/list/c_57 [dostęp: 30.12.2014].

Print
Fußnoten
  • [1.1] A. Koprukowniak, Bychawa..., s. 109.
  • [1.2] M. Dębowczyk, Spór..., s. 4.
  • [1.3] Potwierdzają to wykazy nieruchomości gminy żydowskiej zarówno z 1926 r., jak i z 1936 r. Wykaz nieruchomości GWŻ – b.lok. AP w Lublinie, Star Pow. Lubelskie, sygn. 631, sygn. 632.
  • [1.4] http://www.iajgsjewishcemeteryproject.org/poland/bychawa-lublin.html
  • [1.5] P. Sygowski, Bożnica w Bychawie unikalna, „Gazeta Bychawska”, nr 2/29, Bychawa 1995, s. 4.
  • [1.6] Bychawa, International Jewish Cemetery Project [online] http://www.jewishgen.org/cemetery/e-europe/pol-bl.html [dostęp: 18.02.2008].