W  1931 r. 76 zakładów (z 94) w Olicie należało do miejscowych Żydów, w tym:

 • 8 restauracji,
 • 7 sklepów z galanterią skórzaną,
 • 2 sklepy z biżuterią i zegarkami.

24 spośród 51 fabryk olickich także były ich własnością.

W 1937 r. w mieście było 61 żydowskich rzemieślników, w tym:

 • 9 krawców,
 • 8 piekarzy,
 • 8 rzeźników,
 • 6 kapeluszników,
 • 5 stolarzy,
 • 4 blacharzy,
 • 4 fryzjerów,
 • 2 kowali,
 • 2 szewców,
 • 2 malarzy,
 • 1 szklarz,
 • 1 fotograf,
 • 1 zegarmistrz,
 • 1 krawiec.

Po reformie agrarnej tylko niewielu Żydów utrzymało swoje gospodarstwa. Niektórzy utrzymywali się z dostaw dla wojska albo – latem – z działalności turystycznej, której sprzyjał klimat nadniemeńskiego miasteczka położonego wśród lasów.

Print