Większość prowadzonych kramów i sklepów w Kozienicach należała do właścicieli wyznania mojżeszowego. W 1932 r. na 126 straganów 103 było własnością kupców żydowskich.

W 1930 r., na podstawie Księgi Adresowej Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa warto wymienić[1.1]:

 • sklep bławatny Ł. Birenbauma,
 • sklep bławatny Fajgenbauma,
 • sklep bławatny Sz. Koimana,
 • sklep bławatny Ch. Kronengolda,
 • sklep bławatny M. Rozena,
 • sklep bławatny D. Sylmana,
 • handel drewnem I. Szpiro,
 • sklep galanteryjny M. Halbersztadta,
 • sklep galanteryjny Z. Lewina,
 • sklep galanteryjny M. Rozena,
 • sklep galanteryjny R. Wajnberga,
 • handel gontami Sz. Awenszterna,
 • handel gontami Ch. Gewisa,
 • sklep z artykułami kolonialnymi R. Ajchenbauma,
 • sklep z naczyniami kuchennymi W. Wajnberga,
 • sklep meblowy Sz. Erlichmana,
 • sklep z obuwiem R. Ajzenmessera,
 • sklep z obuwiem F. Dymanta,
 • sklep z obuwiem D. Kestenberga,
 • sklep z obuwiem M. Szpigiela,
 • sklep z artykułami skórzanymi Ch. Kohna,
 • sklep z artykułami skórzanymi I. Mandela,
 • sklep z artykułami skórzanymi H. Szarfharca,
 • sklep z artykułami skórzanymi Sz. Szwarcberga,
 • sklep z artykułami skórzanymi M. Wajsbrota,
 • sklep z tytoniem R. Rozencwajga,
 • sklep z tytoniem J. Borensztajna,
 • sklep z tytoniem I. Zymana,
 • handel zbożem M. Awenszterna,
 • handel zbożem Sz. Flumena,
 • handel zbożem M. Szamesa,
 • handel zbożem J. Szterensztajna,
 • handel żelazem M. Lejwy,
 • handel żelazem M. Putera,
 • handel żelazem M. Tojwy,
 • handel żelazem T. Zylberberga,
 • księgarnię S. Wajnberga,
 • piwiarnię I. Zylbersztajna,
 • restaurację Sz. Borensztajna,
 • restaurację Ł. Szabsona.
Print
Fußnoten
 • [1.1] Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa 1930, ss. 232–233.