Cegielnia „Sz. Fajermana” – do koń­ca XIX w. na terenie Radomska czyn­ne były tylko cegielnie polowe. Dopiero w ostatnich latach XIX w. założył tu dużą cegielnię ruchliwy, obrotny ku­piec i przemysłowiec, Szmul Fajerman. Najpierw w 1896 r. wybudowany został na terenach leżących przy ul. Miłej piec typu Hoffmanna, 14-komorowy, z kominem wysokości 30 m. Następnie w 1899 r. drugi bardzo podobny piec wybudował Abram Lubelski (plany: Wydział Budowlany Piotrkowskiego Rządu Gubernialnego, nr 6195, 7450). Obydwa piece stanowiły jednak później wspólną własność. W 1910 r. jako właściciel cegielni wy­mieniany był I. M. Fajerman (Księga adresowa Królestwa Polskiego, r. 11, Warszawa 1910, s. 161). W cegielni zatrudniano około 25 osób. Produkcja z surowca dobywanego na miejscu sięgała około 1 miliona sztuk cegieł rocznie. Jeden z pieców zlikwidowany został w 1927 roku. Drugi był czynny do 1939 r. i następnie też roze­brany. Obecnie pozostał tylko komin po drugim piecu.

Treść hasła została przygotowana na podstawie tekstu Katalogu zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce wydawanego od 1958 r., za zgodą Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Print