Relacja Róży Łaskowej znajduje się w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie (sygn. 301/1439). Autorka podczas okupacji przebywała w Wilnie i Smorgoniach, a następnie w obozie pracy w Olicie, w getcie w Kownie i w obozie pracy w Estonii. Po przewiezieniu do obozu w Szczecinie pracowała przy budowie torów kolejowych w Bydgoszczy.

Print