• Abramowicz Zofia, Słownik etymologiczny nazwisk Żydów białostockich, Białystok 2003
 • Alabrudzińska, E., Misje chrześcijańskie wśród Żydów w Polsce w latach 1918–1939, Studia Judaica, 2002/2003, 5: 2002 Nr. 2(10) – 6: 2003 Nr. 1(11), S. 117–129.
 • Bender Sara, Mit o powstaniu w getcie Białostockim [in:] Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, Red. Aleksandra Namysło, Katowice 2008.
 • Bergman Eleonora und Jan Jagielski, Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce, ŻIH, Warszawa 1996.
 • Bialystoker Wegn, Buenos Aires 1947.
 • Białystok[Eintragung] [in:] Encyclopaedia Judaica, Red. Fred Skolnik, Michael Berenbaum, Detroit – New York – San Francisco – New Haven – Waterville – London, 2007, Bd. III.
 • Białystok[Eintragung] [in:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, Red. Shmuel Spector, Geofrey Wigoder, New York 2001, Bd. I.
 • Bronsztejn Szyja, Ludność żydowska w Polsce w okresie międzywojennym: studium statystyczne, Wrocław – Warszawa – Kraków 1963.
 • Burchard Przemysław, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990.
 • Cieśluk Katarzyna, By się nie poddać woli okupanta [in:] Białostoccy Żydzi, Instytut Historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, Białystok 1997, Bd. II.
 • Cytron Tuvia, The History of the Bialystok Ghetto Uprising, Tel Aviv 1995.
 • Datner Szymon, Walka i zagłada białostockiego getta, Łódź 1946.
 • Der Bialystoker Yizkor Buch [Księga Pamięci Białegostoku], The Bialystoker Center, New York 1982.
 • Białostoccy Żydzi, Bialystoker Jews, Red. Adam Dobroński, Białystok 1993, Bd. I.
 • Białostoccy Żydzi, Bialystoker Jews, Red. Adam Dobroński, Monkiewicz Waldemar, Białystok 1997, Bd. II.
 • Białostoccy Żydzi, Bialystoker Jews, Red. Adam Dobroński, Białystok 2000, Bd. III.
 • Białostoccy Żydzi, Bialystoker Jews, Red. Adam Dobroński, Białystok 2002, Bd. IV.
 • Dobroński Adam,Białystok. Historia miasta, Białystok 2001.
 • Dobroński Adam und Jolanta Szczygieł-Rogowska, Białostoczanie. Lata 20-te, lata 30-te, Białystok 2007.
 • Dolistowska Małgorzata, Architektura rezydencjalna i mieszkaniowa Białegostoku na przełomie XIX i XX wieku (1890—1914). Wybrane zagadnienia, „Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku”, Białystok 2001, Bd. V.
 • Fiedorczuk Stanisław, Wspomnienia z lat 1930-1974 (fragment), Teil 2., "Gryfita", Nr. 14, 1997.
 • Fijałkowski Paweł und Stefan Rakowski, Żydzi na ziemiach polskich, Warszawa 1992.
 • Żydzi Białostoccy: getto — KL Stutthof — KL Auschwitz, Red. Krzysztof Filipow, Urszula Kraśnicka, Białystok 2003.
 • Gertz Nurith und Deborah Gertz, El Ma Shenamog, Not from Here, Am Oved, Tel Aviv 1997.
 • Grosman Chaika, The Underground Army: Fighters of the Bialystok Ghetto, New York 1987 [Buch herausgegeben auf Hebräisch, Englisch, Spanisch und Deutsch].
 • Hershberg Abraham und Mark Yudl, Pinkas Bialystok; grunt-materyaln tsu der geshikte fun di yidn in Bialystok biz nokh der ershter velt-milkohme, (The chronicle of Bialystok; Basic Material for the History of the Jews in Bialystok Until the Period after the First World War), New York, Bialystok Jewish Historical Association, New York 1949–1950.
 • Jagielski Jan, Cmentarze żydowskie w Polsce, „Studia z dziejów Żydów w Polsce”, ŻIH Warszawa 1995, Bd. I.
 • Kowalczyk Józef, Zagłada Żydów w regionie białostockim, Warszawa 1988.
 • Lech Marian, Dzieje i obraz Białegostoku w XVIII wieku, „Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku”, Red. Henryk Majecki, 2001, Bd. V.
 • Lechowski Andrzej, Białystok. Przewodnik historyczny, Białystok 2006.
 • Leszczyński Anatol, Żydzi Ziemi Bielskiej od połowy XVII w. do 1795 r., Wrocław 1980.
 • Białystok ilustrowany. Zeszyt pamiątkowy, Red. Antoni Lubkiewicz, Białystok 1921.
 • Majecki Henryk, Żydowski socjalistyczny ruch syjonistyczny w Białymstoku w okresie międzywojennym, "Białostocczyzna", Nr. 4 (40), 1995.
 • Mark Bernard, Ruch oporu w getcie białostockim. Samoobrona – zagłada – powstanie, Żydowski Instytut Wydawniczy, Warszawa 1952.
 • Pisar Samuel, Z krwi i nadziei, Białystok 1992. Przewodnik po Białymstoku i okolicy, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, Białystok 1939.
 • Rocznik statystyczny 1947, Warszawa 1947.
 • Rogalewska Ewa, Getto białostockie, Białystok 2008.
 • Romaniuk Zbigniew, O początkach osadnictwa żydowskiego na Podlasiu, "Gryfita", Nr. 14, 1997.
 • Romaniuk Zbigniew, Żydzi białostoccy do 1915 roku, „Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku”, Red. Henryk Majecki, Białystok 2001, Bd. V.
 • Sadowska Joanna,Izaak Gruenbaum żydowski poseł w Sejmie Drugiej Rzeczypospolitej, "Gryfita", Nr. 3, 1997.
 • Samid Yaacov, The Immortal Spirit, The Bialystok Hebrew Gymnasium Poland, 1919–1939, Haifa 1995.
 • Bialystok Sefer: gevidmet dem heylikn ondenk fun undzere kedoyshim, tsum 20tn yortog fun khurbn fun undzer heymshtot(Sefer Bialystok: an everlasting memorial to the heroes and martyrs of annihilated Bialystok, published upon the 20th yahrzeit, 1943-1963, Editorial committee: Mordecai W. Bernstein [et al], New Y, Book Co 1963.
 • Shmulewitz Izaak, Der Bialystoker Yisker-Bukh, New York, Bialystoker Center 1982.
 • Mariusz Sokołowski, Historia białostockich Żydów 1658-1943,
 • Szalmuk (Bekker) Mira, From Tragedy to Triumph, Puma Press, Melbourne 1997.
 • Sztachelska-Kokoczka Alina, Białystok za pałacową bramą, Białystok, Archiwum Państwowe w Białymstoku 2009.
 • Sztop-Rutkowska Katarzyna, Próba Dialogu. Polacy i Żydzi w międzywojennym Białymstoku, Kraków 2008.
 • Szymańska Sylwia und Andrzej Żbikowski, "Relacja ocalałych Żydów o losach ludności żydowskiej w Łomżyńskiem i na Białostocczyźnie po 22 czerwca 1941 roku." in: Wokół Jedwabnego, Red. Paweł Machcewicz und Krzysztof Persak, Warszawa: IPN, 2002, S. 179-374.
 • The Bialystoker Memorial Book, New York 1982. Walka i zagłada Białostockiego Ghetta, Białystok Ghetto, CZKH, Łódź 1946.
 • Wasilewski Tomasz, Kształtowanie się białostockiego ośrodka miejskiego w XVII-XVIII wieku, „Studia i materiały do dziejów Białegostoku”, Białystok 1985, Bd. IV.
 • Wierzbicki Marek, Polacy i żydzi w zaborze sowieckim. Stosunki polsko- żydowskie na ziemiach połnocno-wschodnich II RP pod okupacją sowiecką (1939–1941), Warszawa 2006.
 • Wiśniewski Tomasz, Jewish Bialystok and Surroundings in Eastern Poland, The Ipswich Press, Ipswich 1998.
 • Wiśniewski Tomasz, Białystok David, Bożnice Białostocczyzny. Żydzi w Europie Wschodniej do roku 1939, Białystok 1992.
 • Wiśniewski Tomasz, Białystok w Starej Pocztówce, Białystok 1990.
 • Wiśniewski Tomasz, Bóżnice Białostocczyzny, Białystok 1992.
 • Wiśniewski Tomasz, Cmentarze Żydowskie w Białymstoku, „Studia Podlaskie” 1989, Bd. II.
 • Wiśniewski Tomasz, Jewish Bialystok and Surroundings in Eastern Poland – A Guide for Yesterday and Today, Ipswich Press, 1995.
 • Wiśniewski Tomasz, Ludwik Zamenhof, Białystok 1987.
 • Wolkenberg Helena, Los dzieci białostockiego getta, [in:] Dzieci oskarżają, Red. Maria Hochberg-Mariańska, Noe Gruss, Kraków – Łódź – Warszawa 1947.
 • Eine ausführliche Bibliographie zur Geschichte und Vernichtung der Białystoker Juden befindet sich in der Publikation: Rogalewska Ewa, Getto białostockie, Białystok 2008, S. 263–275.

Belletristik, Erinnerungen, Autobiographien:

 • Bender Sara, Facing Death, The Jews in Bialystok 1939–1943, Tel Aviv 1997.
 • Jable Arnold, Eidlshteiner un Ash, Jewel and Ashes, Melbourne 1997.
 • Jedwab Lena, Girl With Two Landscapes, The Wartime Diary of Lena Jedwab, 1941–1945, Holmes & Meier, New York 2002.
 • Klibanski-Winicki Bronia, Ariadne, The Revolt, Tel Aviv 2002.
 • Midler Ben, The Life of a Child Survivor from Bialystok Poland, USA 1999.
 • Mielnicki Michel, Numbro John, Bialystok to Birkenau, Canada 2000.
 • Raizner Raphael, Der Umkum fon Bialystoker Yedentum 1939–1945.
 • The Annihilation of Bialystok Jewry, Melbourne 1948.
 • Sheraton Miri, The Bialy Eaters: The Story of a Bread and a Lost World, Broadway Books, New York 2002.
 • Yahav Miriam, Shewach Merka, My Daughter, May be You..., Beer Sheva 1994.

 

Print