Od lutego 1944 r. do stycznia 1945 r. w Lędzinach, odległych o 9 km na północ od Bierunia, istniał podobóz niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Znajdował się przy budowanej kopalni „Günther" (obecna KWK "Piast") i nosił nazwę Günthergrube. Więziono tutaj 586 więźniów (w większości Żydów), którzy wykonywali niewolniczą pracę dla firmy Fürstlich Plessische Bergwerks AG.

W miejscu obozu znajduje się obecnie szkoła podstawowa przy ul. Paderewskiego. Na placu za szkołą jest obelisk ku czci pomordowanych więźniów KL Günthergrube. Na pomniku widnieje napis w języku polskim: "Obelisk ufundowany ku czci pomordowanych więźniów obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu filia Lędziny."

Print