O organizacjach żydowskich w Brzegu wiadomo bardzo niewiele. Jedyny konkret, dotyczący początku XX w. przynosi Jewish Encyclopedia (New York 1901–1906), opierająca się zapewne na powołanym w bibliografii wydawnictwie Jahrbuch des Deutsch-Israelitischen Gemeindebundes. Wiemy stąd, że w 1902 r. wśród zaledwie 310-osobowej społeczności istniały trzy żydowskie stowarzyszenia charytatywne: opieki nad biednymi, liga kobiet oraz bractwo pogrzebowe. Sama zaś gmina przynależała do Związku Gmin Żydowskich w dystrykcie wrocławsko-legnickim[1.1]. Dwa z tych stowarzyszeń (bractwo pogrzebowe i liga kobiet) istniały jeszcze w latach 30. XX wieku. O stowarzyszeniu opieki nad biednymi wiadomo najmniej.

Print
Fußnoten
  • [1.1] Brieg, [w:] Jewish Encyclopedia, New York 1901–1906 [online] http://www.jewishencyclopedia.com/articles/3707-brieg [dostęp: 04.02.2014].