Członkowie Zarządu Gminy Żydowskiej w Brzegu (1930 r.)[1.1]:

  • Dawid Schoeps – kupiec, przewodniczący,
  • Jacob Olsen – kupiec, zastępca przewodniczącego,
  • Josef Schuftan – kupiec,
  • Danziger – dr med., praktykujący lekarz.
Print
Fußnoten
  • [1.1] Adressbuch für den Stadt- und Landkreis Brieg, Brieg 1930, s. 12.