• Bielski Hostineć [Vierteljahresschrift des Heimatmuseums in Bielsk Podlaski-Studziwody, Oktober 2010: Die Ausgabe beinhaltet Dokumente aus dem Yad-Vashem-Institut und aus dem Staatlichen Archiv in Grodno; Es handelt sich dabei um Biografien, u.a. der Familie Chrabołowski, Fotos, Landkarten der jüdischen Stadt Bielsk Podlaski. Die Ausgaben des Bielski Hostineć kann man unter folgender E-Mail-Adresse beziehen: dfionik [at] o2.pl ].
  • Wiśniewski, Tomasz: Bóżnice Białostocczyzny, Heartland of the Jewish Life Synagogues and Jewish Communities in Bialystok Region, Białystok, 1992.
  • Wiśniewski, Tomasz: Jewish Bialystok And Surroundings in Eastern Poland. A Guide for Yesterday and Today, Ipswich, Massachusetts, 1998.
  • Żbikowski, Andrzej: "Pogromy i mordy ludności żydowskiej w Łomżyńskiem i na Białostocczyźnie latem 1941 roku w świetle relacji ocalałych Żydów i dokumentów sądowych", [in:] Wokół Jedwabnego, Red. Paweł Machcewicz und Krzysztof Persak, Warszawa (Warschau), 2002.
Print