Synagoga w Krośnie Odrzańskim wznosiła się w północnej części Starego Miasta, na rogu ówczesnych ulic Sichdichfür (obecnie ul. Słoneczna) i Brauhausgasse (obecnie nieistniejąca). Została wzniesiona w 1851 roku.

Była to budowla murowana, na planie prostokąta, nakryta dachem czterospadowym. Fasada trójosiowa, wyróżniała się trzema wielkimi oknami; w osi jednego z nich znajdowało się wejście. Prawdopodobnie posiadała galerię dla kobiet, ponad głównym pomieszczeniem modlitewnym.

10 listopada 1938 r., czyli następnego dnia po nocy kryształowej, podpalono synagogę. Doszczętnie spalona, przy biernej postawie mieszkańców, została rozebrana w następnych dniach. Obecnie na powierzchni nie zachowały się żadne ślady po budynku.

Print