Cmentarz żydowski w Człopie, mieszczący się przy ul. Mickiewicza, został założony na początku XVII wieku. Nekropolia została zdewastowana przez Niemców podczas Nocy Kryształowej (0910.11.1938 r.). Na powierzchni 0,7 ha zachowało się do dziś ok. 10 nagrobków oraz starodrzew. Najstarsza macewa pochodzi z 1861 roku. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków pod numerem 772/92[1.1].

Print

Fußnoten

  • [1.1] Cmentarz żydowski w Człopie, [w:] Polin. Dziedzictwo polskich Żydów [online] http://polin.org.pl/cities/617/galeria/ [dostęp: 18.10.2013]: Opęchowski M., Cmentarze żydowskie na Pomorzu Zachodnim. Stan zachowania, problemy konserwatorskie, [w:] Żydzi i ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku, red. M. Jaroszewicz, W. Stępiński. Warszawa 2007, ss. 377-395.