Cmentarz żydowski w Golubiu-Dobrzyniu znajduje się przy ul. Kościelnej, w obrębie współczesnego cmentarza rzymskokatolickiego, ok. 100 m od bramy głównej (działka nr 196/1). Jego położenie odnotowuje niemiecka mapa topograficzna Messtischblatt z 1940 roku.

Powstał pod koniec XVIII wieku. Był to niewielki cmentarzyk, o powierzchni wynoszącej w 1900 r. 0,0953 ha, ogrodzony drewnianym płotem. W 1899 r. wybudowano przy nim dom przedpogrzebowy. Został zniszczony przez Niemców jeszcze w 1939 r., a w okresie powojennym wchłonięty przez cmentarz rzymskokatolicki. Dziś jest tu obszar czynnej nekropolii chrześcijańskiej.

Bibliografia

  • Dębiński J., Z dziejów miasta Golub-Dobrzyń, „Studia Włocławskie” 2015, nr 17, ss. 311–328.
  • Na pograniczu religii i kultur. Dzieje społeczności Golubia i Dobrzynia, red. M. Paraziński, Golub-Dobrzyń 2010.
  • Wołos M., Cmentarze żydowskie w województwie pomorskim w latach 1920–1939, [w:] Gminy Wyznaniowe Żydowskie w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920–1939), Toruń 1995, s. 224.
Print