• Borkowska, M.: OSB, Dzieje Góry Kalwarii, Kraków 2002.
  • Prajs, H.: Żydzi z Góry Kalwarii, „Słowo Żydowskie”, 2002, Nr. 7-8.
  • Tripplin, L. T.: Góra Kalwaria czyli Nowe Jueruzalem..., Warshau 1854. 
Print