·                     Antyżydowskie wydarzenia kieleckie 4 lipca 1946 roku: dokumenty i materiały, Band 2, (Red.)  Meducki, Stanisław, Kielce, 1994.

·                     Jerzy, Daniel: Żyd w zielonym kapeluszu. Rzecz o kieleckim pogromie, Kielce, 1996.

·                     Dombrowska, Danuta: Kielce [Stichwort] [in:] Encyclopaedia Judaica, (Red.) Skolnik, F., Berenbaum, M. Band XII, Detroit–New York–San Francisco–New Haven–Waterville–London, 2007, S. 146–147.

·                     Dzikowski, Władysław; Kopertowska, Danuta: Toponimia Kielc, Warszawa-Kraków (Warschau-Krakau), 1976.

·                     Guldon, Zenon; Marcinkowski, Stanisław,; Wirska, Elżbieta: Kielce, materiały źródłowe do połowy XIX wieku, Kielce, 1971.

·                     Jerzmanowski, Jerzy: W starych Kielcach, Łódź (Lodsch), 1984.

·                     Kąkolewski, Krzysztof: Umarły Cmentarz, „Tygodnik Solidarność” 1994, Nr. 51 (Ausgabe vom 16.12).

·                     Kersten, Krystyna: O stanie badań nad pogromem w Kielcach, „Biuletyn ŻIH” 1996, Nr. 3, S. 6.

·                     Kielce [in:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, (Red.) S. Spector, G. Wigoder, Band II, New York, 2001, S. 621–622.

·                     Kielce [in:] Cała, Alina; Węgrzynek, Hanna; Zalewska Gabriela (Hrsg.): Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, Warszawa, 2000, S. 155–156.

·                     Kielce wojewódzkie: opis historyczno-statystyczny miasta z 1829 roku, (Red.): Stępkowski, Lech, Kielce, 1999.

·                     Maciągowski, Marek: Przewodnik po żydowskich Kielcach, Kielce, 2008.

·                     Massalski, Adam; Meducki, Stanisław: Kielce w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kielce, 2007.

·                     Meducki, Stanisław,; Wrona, Zenon: Antyżydowskie wydarzenia kieleckie 4 lipca 1946 roku. Dokumenty i materiały, Band 1, Kielce, 1992.

·                     Muszyńska, Jadwiga: Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego w XVIII wieku: studium osadnicze, Kielce, 1998.

·                     Pawlina-Meducka, Marta: Kultura Żydów województwa kieleckiego (1918-1939), Kielce, 1993. Pazdur, Jan: Dzieje Kielc 1864-1939, Wrocław (Breslau), 1971.

·                     Penkalla, Adam; Szczepański, Jan: Synagoga w Kielcach, „Biuletyn ŻIH”, Warszawa, 1981, Nr. 4 (120), S. 51.

·                     Penkalla, Adam: Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim, Radom, 1992.

·                     Renz, Regina: Życie codzienne w miasteczkach województwa kieleckiego 1918–1939, Kielce, 1994.

·                     Sefer Kielce. Toldot Kehilat Kielce. Miyom Hivsuduh V'ad Churbanah (Sefer Kielce. The history of the community of Kielce from its foundation to its destruction), (Red,) Pinchas Cytron, Tel Aviv, 1957, zugänglich in englischer Sprache, übersetzt von Juda Montel, elektronische Version

·                     Strasz-Cirlić, Danuta; Siudowski, Jan: Kielce, Warszawa, 1970.

·                     Sulimierski, Filip; Chlebowski, Bronisław; Walewski, Władysław: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa, 1880.

·                     Szaynok, Bożena: Pogrom Żydów w Kielcach, 4 lipca 1946, Warszawa, 1992.

·                     Śledzianowski, Jan: Pytania nad pogromem kieleckim, Kielce, 1998.

·                     Urbański Jerzy: Żydzi w Kielcach. Jews in Kielce. Juden in Kielce, Kielce, 2007.

·                     Urbański, Krzysztof; Blumenfeld Rafał: Słownik historii kieleckich Żydów, Kielce, 1995.

·                     Urbański, Krzysztof: Gminy żydowskie duże w województwie kieleckim, Kielce, 2003.

·                     Urbański, Krzysztof:Kielce w okresie powstania styczniowego, Kielce, 1996.

·                     Urbański, Krzysztof: Kieleccy Żydzi, Kielce, 1993.

·                     Urbański, Krzysztof: Społeczność żydowska w Kielcach, Kielce, 1989.

·                     Urbański, Krzysztof: Zagłada ludności żydowskiej Kielc: 1939-1945, Kielce, 1994.

·                     Wiącek, Tadeusz: Kulisy i tajemnice pogromu kieleckiego 1946, Kraków ,1992.

·                     Żydzi na Kielecczyźnie. Ausstellungskatalog, Kielce, 1996.

 

Print