Ziomkostwa Żydów z Koła funkcjonowały w okresie powojennym w Izraelu i Stanach Zjednoczonych. W 1958 r. dzięki tym środowiskom ukazała się księga pamięci pt. Sefer Kolo – Funfhundert yor Yiddish Kolo pod redakcją Mordechaja Haltera (1906–1976); szczegóły dotyczące wydawnictwa można znaleźć pod adresem https://www.yiddishbookcenter.org/collections/yizkor-books/yzk-nybc313821/halter-mordekhai-sefer-kolo-finfhundert-yor-yidish-kolo [dostęp: 15.09.2022].

Print