Nowy cmentarz żydowski w Łańcucie założono w 1860 r. przy obecnej ul. Traugutta 13a. Jego lokalizacja została zaznaczona – naniesiona w późniejszym czasie – na austriackim planie katastralnym z 1849 r. (arkusz nr 7)[1.1].

Działka cmentarna o powierzchni 0,75 ha jest otoczona współczesnym ogrodzeniem ze stalowej siatki, prawdopodobnie zgodnym z historycznym zasięgiem cmentarza.

Podczas drugiej wojny światowej na terenie nekropolii Niemcy rozstrzelali wielu Żydów. Po 1945 r. w narożniku cmentarza odsłonięto pomnik ku czci ofiar Zagłady. Widnieje na nim napis: „Miejsce masowych straceń ofiar faszyzmu w latach 1941–1944”. 

Cmentarz został zdewastowany przez Niemców, ale po 1945 r. było tu jeszcze wiele macew. Dziś jednak można odnaleźć jedynie kilka nagrobków oraz ślady obramowań zniszczonych grobów.

 

Print
Fußnoten
  • [1.1] Stadt Łańcut sammt der Ortschaft Kąty in Galizien, 1849 r.J. Sochar, L. Schottmann, rkps, wbw., 66 x 53, 7 sekcji, 1:2880. Archiwum Państwowe w Przemyślu, Archiwum Geodezyjne, sygn. 152.