• Bryła Z., Nowak M., Skrzypczyk M., 10 lat LTHK. Z pamięcią i pasją, Lelów 2015.
  • Chasydzi lelowscy. Spotkania w drodze, red. M. Skrzypczyk, A. Wieczorek, Lelów 2008.
  • Galas M., Skrzypczyk M., Żydzi lelowscy. Obecność i ślady, Kraków 2006.
  • Kuberczyk T., Chasydzi w Lelowie, „Słowo Żydowskie” 1996.
  • Lelev, [w:] Cohen Ch., Shtetl Finder: Jewish Communities in the 19th and Early 20th Centuries in the Pale of Settlement of Russia and Poland, and in Lithuania, Latvia, Galicia, and Bukovina, with Names of Residents, Los Angeles 1989, s. 47.
  • Lelow, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, t. 2, red. S. Spector, G. Wigoder, New York 2001, s. 718.
  • Lelów. Miejsce, doświadczenie, pamięć, red. Skrzypczyk M., Lelów 2016.
  • Święto Ciulimu-Czulentu. Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur, oprac. K. Koprowska, M. Skrzypczyk, A. Wieczorek, Lelów 2012.
Print