• Koziełło-Poklewski, Bohdan: Stosunki społeczno-gospodarcze w latach 1918-1939, [in:] Morąg. Z dziejów miasta i powiatu, Red. Andrzej Wakar, Olsztyn 1973.
  • Mrozek, Agnieszka: Zabytkowe obiekty kształtowanej zieleni, [in:] Dziedzictwo kulturowe Warmii – Mazur – Powiśla. Stan zachowania, potencjały i problemy, Red. Jacek Wysocki, Olsztyn 2006.
  • Wakar, Andrzej: Z kroniki Morąga, [in:] Morąg. Z dziejów miasta i powiatu, Red. Andrzej Wakar, Olsztyn 1973.
  • Wołosz, Artur: Żydzi w miastach Prus Wschodnich. Obecność zapomniana czy zatarta?, „Studia Angerburgica”, Bd. 7, 2002.
Print